Dječje aktivnosti

U ovoj rubrici možete saznati sve o dječjim aktivnostima, o razvojnim primjerima i integriranim zadaćama na teme...

Pedagoška godina:


    Djeca skupine „Anđeli“ sudjelovali su u radijskoj emisiji „Mali vrt“ u programu Radio Marije koju uređuje i vodi Petra Ćurlin Tema emisije je „Moj svijet“ gdje su djeca iznosila svoju perspektivu svijeta u kojem žive. Izrekli su što bih promijenili te na koji način bi učinili svijet boljim. Pokazali su sreću i uzbuđenost ali i dobru suradnju u medijskom prostoru njima još nepoznatom. Emisija će biti emitirana 28.1.2022. u devet sati jutarnjeg programa.

TEMA: Mojsije 

CILJ: Približiti lik Mojsija u njegovoj brizi za narod te povjerenju i poslušnosti prema Bogu 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Usavršiti prirodne oblike kretanja: poskakivanje na jednoj nozi 
-  Poštivanje uputu i unaprijed dogovorenih pravila tijekom dramatizacije teksta (Izl 14, 10-22)
-  Razvijanje likovnog senzibiliteta tijekom likovnih aktivnosti oslikavanjem temperom i pastelama (Mojsije pred Crvenim morem)
-  Bogaćenje rječnika novim riječima (Izrael, mana, Aron)
-  Razvijanje spoznajnih potencijala: svrstavanje predmeta po jednom svojstvu te rastavljanje i sastavljanje cjeline na dijelove

TEMA: Sjeverni pol 

CILJ: Stjecanje iskustva i spoznaja o predmetnoj, prirodnoj i društvenoj sredini - prilikom razgovora o Sjevernom polu, životinjama i ljudima koji žive na tom području 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Stjecanje iskustva o uzročno posljedičnim vezama - prilikom promatranja topljenja leda
-  Razvoj koordinacije i preciznosti u baratanju predmetima - prilikom građenja iglua, slaganja puzzli
-  Razvoj dječje kompetencije - prilikom svih aktivnosti načinom na koji dijete djeluje i poželjno se ponaša i odnosu prema sebi i drugima
-  Stjecanje iskustva o uzročno posljedičnim vezama - prilikom promatranja topljenja leda
-  Razvoj taktilne percepcije, stjecanje iskustva dodirom - prilikom istraživanja leda, manipulacije umjetnim snijegom, dodirivanja krzna polarnih životinja
-  Razvoj jezika - prilikom svih aktivnosti bogaćenjem rječnika i usvajanjem novih pojmova (eskim, iglu)

I ove godine u našem vrtiću vrijedne ruke roditelja i djece izrađivale su adventski vijenac. Tijekom tri popodneva dolazili su roditelji u vrtićku radionicu te jačali obiteljsko zajedništvo i usavršavali svoju kreativnost. Posla je bilo za svakoga, od najmlađeg do najstarijeg člana obitelji. Svi su se marljivo trudili te na kraju bili ponosni na uradak koji će ih tijekom vremena došašća skupljati na molitvu u obiteljskom domu. 

TEMA: Kajin i Abel

CILJ: Širenje spoznaje o starozavjetnim likovima Kajina i Abela te pobuđivanje u djeci samokontrolu emocija kroz lakše razumijevanje bližnjeg 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Probuditi kod djece želju za osobnim subretom s Bogom (molitva u samostanskoj kapeli)
-  Razvijati motoriku (fleksibilnost trupa pri izvođenju aktivnosti u tjelesnom centru)
-  Podupirati spontano izražavanje stvaralačkih mogućnosti (baratanjem predmetima)
-  Probuditi i razvijati radoznalost tijekom aktivnosti prepričavanja priče o Kajinu i Abelu 
-  Usvajati pojam količine rukovanjem predmetima tijekom matematičke aktvnosti (vaganje povrća u Kajinovom domu)
-  Bogaćenje pasivnog i aktivnog rječnika (Kajin, Abel, zemljoradnik…)

TEMA: Pauk 

CILJ: Usvajanja novih spoznaja o pauku (njegovoj građi, funkciji)

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Usvajati pojam količine rukovanjem predmetima tijekom matematičke aktivnosti pridruživanja brojeva 
-  Poticati i razvijati stvaralačke mogućnosti baratanjem, isprobavanjem i istraživanjem tijekom kombiniranja različitim predmetima i materijalima radi ostvarivanja neke ideje 
-  Razvijati sposobnost rješavanja problema tijekom aktivnosti oblikovanja paukove mreže 
-  Razvijati govor bogaćenjem pasivnog i aktivnog rječnika

Kuzma Kovačić, hrvatski akademski kipar i akademik, posjetio je naš vrtić kako bi s njim otkrivali i uživali u umjetnosti oblikovanja volumena u prostoru. Vrijeme nas sve više približava najsvetijem događaju koji se dogodio na zemlji, pa smo tako upoznavajući likove betlehemske štalice pokušali modelirati glinom sve važne likove te svete noći. Oblikovajući glinom djeca su razvijala svoju kreativnost i u sebi budila zahvalnost za darove kojima ih je darovao Gospodin. Zahvalni za ovaj susret radujemo se ponovnoj prilici rasta u umjetnosti.

TEMA: Vijak

CILJ: Širiti spoznaju o svojstvima materijala - uočavanje svojstva manipulacijom i isprobavanjem

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvijati orijentaciju u prostoru, promjenu smjera u kretanju
- Razvijati sposobnost rješavanja problema aktivnim isprobavanjem –korištenjem oruđa
-Razvijati sposobnost uočavanja sličnosti među predmetima i pojavama
-Razvijati osjećaj zajedništva, sposobnost surađivanja i međusobnog dogovaranja u zajedničkim aktivnostima
- Razvoj kreativnosti kroz korištenje i kombiniranje ponuđenih materijala u likovnom centru i centru građenja

TEMA: Kotač

CILJ: Širenje spoznaje o izumu (kotač) i njegovoj primjeni u svakodnevnom životu čovjeka 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijati motoričke sposobnosti šake i prstiju šake (pincentni hvat- sortiranje kotačića hvataljkom) 
-  Poticati osmišljavanje uporabe sredstava s obzirom na sadržaj 
-  Razvijati spoznaju o specifičnim karakteristikama predmeta prema kriteriju veličine, težine, kakvoće materijala (usporedba kotača) 
-  Razvijati spoznaju o zakonitostima gibanja- razlika između samostalnog gibanja i gibanja uz pomoć snage, sile ili ubrzanja
-  Razvijati komunikaciju tijekom dijaloga među vršnjacima

Povodom Dušnog dana djeca odgojne skupine Anđeli pohodili su groblje Mirogoj te se pomolili za sve pokojne. Tijekom šetnje pjevali su pjesme Majci Božjoj te razgovarali o bakama i djedovima koji se druže sa Isusom na nebu. Kod velikog križa proveli su vrijeme u tišini i molitvi za bližnje.

TEMA: Jakov i anđeli

CILJ: Širenje spoznaja o starozavjetnom liku Jakovu te pobuđivanje zahvalnosti za dar bližnjih koji nas okružuju 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticati razvoj mašte i kreativnosti ostvarivanjem stolne predstave 
-  Poticati razvoj socijalnih vještina poput suradnje i osjećaja zajedništva osobito u zajedničkim aktivnostima 
-  Razvoj slušne percepcije tijekom aktivnosti usvajanja nove molitve zahvale
-  Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta tijekom tjelesne aktivnosti (pokazivanje slova pokretima tijela)

TEMA: Kukuruz

CILJ: Usvajati nove spoznaje o kukuruzu (izgled i funkcija )

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj likovnog senzibilitet za oblikovanje plastelinom i mogućnost korištenja istoga (cjelina, dijelovi, detalji ploda kukuruza)
-  Poticati razvoj samokontrole, osobito u mogućnosti uključivanja u ponuđenim aktivnostima i materijalima (osobito u podnoj igri kuglanja)
-  Razvoj percepcije, osobito taktilne (aktivnost oblikovanja kukuruza od plastelina, istraživačka aktivnost mljevenja kukuruza), vizualne (obrisi, veličina, sličnost i razlike) te slušne percepcije (aktivnost usvajanja nove pjesme)
-  Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta (mljevenje, prosijavanje brašna, doziranje sjemenki kukuruza, bacanje kugle)
-  Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti pridruživanja brojeva, te koncentracije u aktivnostima provlačenja šivalica po predlošku i labirint

TEMA: Jabuka

CILJ: Utjecati na razvoj dječje svijesti o važnosti jabuke za čovjekov organizam i zdravlje te upoznati djecu sa mogućnošću njezina korištenja u svrhu jela i pića

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijati dječju kompetenciju potičući suradnju i poželjno ponašanje prema drugoj djeci u skupini tijekom skupne aktivnosti 
-  Razvijati u djece sposobnost donošenja samostalnih odluka pri izboru aktivnosti i materijala
-  Poticati razvoj koncentracije i pažnje ( pokrivaljka, memori) 
-  Omogućiti djeci stjecanje iskustava istraživanjem odnosa i veza među jabukama
-  Ponoviti pojmove koje veća djeca znaju, a manja djeca će proširiti i obogatiti rječnik
-  Poticati kreativnost i stvaralaštvo (aktivnost dramatizacije)

Tijekom listopadskog dopodneva u vrtiću su nas posjetili policajci. Razgovarali smo o tome tko je policajac i što sve radi. Djeca su znatiželjno promatrala policajce te im postavljala pitanja. Širili smo nove spoznaje te utvrđivali stare. Na dar smo dobili velikog medvjeda policajca kako bi nas podsjećao na pažljivost u prometu i odnosu prema nepoznatim ljudima.

TEMA: Lišće

CILJ: Razviti sposobnost percipiranja, zamišljanja, izražavanja i stvaranja putem usmjerene pažnje   

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj mašte i kreativnosti
-  Poticati djecu da prepoznaju i imenuju boje (likovni jezik)
-  Prenošenje taktilnog doživljaja na papir
-  Razvijanje početne osjetljivosti za prostor, snalažljivost
-  Poticanje djece na rad i likovno izražavanje, zapažanja detalja
-  Poticanje vizualnog i taktilnog razvoja
-  Uz određene pojmove pomoći djeci pri uspješnijem savladavanju zadatka

Dan zahvale za Božja dobročinstva obilježili smo i na način da smo posjetili prodavaonicu kruha i peciva „Trajković“. Promatrali smo gdje i na koji način se proizvodi kruh te je to u nama pobudilo još veću zahvalnost za darovana Božja dobročinstva. Na kraju posjeta prodavaonici „Trajković“ dobili smo peciva kako bi skupili snagu za igru tijekom cijeloga dana.

TEMA: Abraham i Sara

CILJ: Širenje spoznaje o starozavjetnim likovima Abrahama i Sare te pobuđivanje svijesti o vjeri i providnosti u Boga 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Usvajati pojam količine rukovanjem predmetima (veće-manje)
-  Poticati i razvijati govorno- jezičnu komunikaciju (postavljati pitanje koristeći se upitnim zamjenicama i prilozima: Zašto? Što? Tko?)
-  Razvijati pozornost i pamćenje potičući slušanje tijekom dramske aktivnosti
-  Razvoj fine motorike tijekom ispunjavanja garfomotoričkog predloška 
-  razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti pridruživanja brojeva

Povodom svjetskog dana pješaka odlučili smo prošetati zagrebačkim ulicama. Šetnja kao najjednostavniji oblik fizičke aktivnosti u sebi nosi ljepotu i veliki značaj za čovjekovo zdravlje. Možda ponekad i nemamo vremena za dugu šetnju, ali to nas ne treba obeshrabriti za zdravi način života koji svakodnevno možemo njegovati malim i kratkim koracima.

TEMA: Noina arka

CILJ: Širenje spoznaje o starozavjetnom liku Noe te pobuđivanje zahvalnosti za Božju pomoć i blizinu 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj sposobnosti i povezivanje pojmova ispričane priče u dramskom centru
-  Razvoj logičkog zaključivanja tijekom nizanja slikopriče
-  Razvoj kooperativnosti i operativnog mišljenja tijekom stolno manipulativnih aktivnosti
-  Potaknuti razvoj početne osjetljivosti za likovne elemente (crtu i boju unutar linije) tijekom oslikavanje duge
-  Razvoj fine motorike tijekom aktivnosti grafomotorike 

Dani zahvale za sva Božja dobročinstva obilježavaju se svake godine u mjesecu listopadu. Tako smo mi u našem vrtiću obilježili taj dan na poseban način 5. listopada 2022. godine. Tijekom raznih aktivnosti djeca su se upoznala sa procesom pravljenja krha. Mijesila su tijesto, pjevala pjesmice, razvijali finu i grubu motriko te širili svoje spoznaje putem matematičkih i logičkih zadataka. U vrtić smo pozvali vlč. Ivana Grbešića koji je blagoslovio kruh i peciva vrijednih ruku naše djece i njihovih majki. Zajedno smo molili molitvu zahvale i pjevali Gospodinu. Vlč. Ivan nas je osvijestio o važnosti poštivanja i zahvalnosti prema kruhu koji blagujemo. 

U četvrtak, 22. rujna 2022. djeca iz odgojne skupina Anđeli, zajedno s odgojiteljicama, posjetili su dječju knjižnicu “M2”. U knjižnici nas je dočekala naša uvijek raspoložena knjižničarka gospođa Valerija koja nas je upoznala s aktivnosti izrađivanja i ukrašavanja papirnatog kišobrana uz pomoć papira, ljepila i tempera. Uživali smo izrađujući kišobrane, onako kako je to svatko od nas zamislio, poigravajući se s bojama papira i tempera. Gospođa Valerija pročitala nam je priču koja nas je uvela u čarobni svijet knjiga. Imali smo priliku listati knjige i priče koje su nam privukle pažnju, igrati se i istraživati prostor. Od knjižnice smo se teško razdvojili i obećali da ćemo se uskoro ponovo družiti.

TEMA: Jež

CILJ: Potaknuti djetetovu želju za istraživanjem i produbljivanjem znanja o ježu

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijati koordinaciju i preciznost u baratanju predmetima kroz radno praktičnu aktivnost pripreme ručka za ježa (rezanje voća i nizanje)
-  Razviti složene senzorne vještine i preciznost (slaganje u nizu)
-  Razvijati sposobnost donošenja samostalnih odluka (izbor aktivnosti i suigrača)
-  Stjecati iskustva o predmetnoj i društvenoj okolini – snalaženje u vremenu i prostoru, kretanje po sobi dnevnog boravka 
-  Razvijati slušnu percepciju, stjecanje iskustva sluhom (tišina, zvuk, ton)
-  Razvijati kod djece kreativnost i originalnost kroz igru oblikovanim i neoblikovanim materijalima, pronalaženjem vlastitih originalnih načina uporabe ponuđenih materijala

TEMA: Dan hrvatskih voda

CILJ: Utjecati na razvoj odgovornog ponašanja i korištenja vode kao vrijednog resursa te istraživati i upoznavati svojstava vode i razvijati sposobnosti izvođenja jednostavnih pokusa

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Istraživati svojstva vode tijekom istraživačkih aktivnosti 
-  Upoznavati različita agregatna stanja vode (tekuće, plinovito, kruto)
-  Poticati razvoj motorike tijekom aktivnosti utrkivanja brodova i bacanja vodenih balona 
-  Razvijati sposobnost uočavanja veza i odnosa među stvarima i pojavama (topljivost, plivanje, tonjenje) 
-  Bogaćenje rječnika novim riječima (Kupa, Drava, Sava...)
-  Poticati istraživanje traga , karaktera i tijeka crte nastale oslikavanjem vodom na betonu 

TEMA: Kajin i Abel

CILJ: Širenje spoznaje o starozavjetnim likovima Kajina i Abela te pobuđivanje u djeci samokontrolu emocija kroz lakše razumijevanje bližnjeg 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Probuditi kod djece želju za osobnim subretom s Bogom (molitva u samostanskoj kapeli)
-  Razvijati motoriku (fleksibilnost trupa pri izvođenju aktivnosti u tjelesnom centru)
-  Podupirati spontano izražavanje stvaralačkih mogućnosti (baratanjem predmetima)
-  Probuditi i razvijati radoznalost tijekom aktivnosti prepričavanja priče o Kajinu i Abelu 
-  Usvajati pojam količine rukovanjem predmetima tijekom matematičke aktvnosti (vaganje povrća u Kajinovom domu)
-  Bogaćenje pasivnog i aktivnog rječnika (Kajin, Abel, zemljoradnik…)

TEMA: Pingvini

CILJ: Stjecanje novih znanja i spoznaja o pingvinima pticama koje ne mogu letjeti 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Poticati razvoj logičkog mišljenja povezivanjem boja i oblika vezanih uz pojam pingvina
- Poticati razvoj socijalnih vještina poput suradnje i osjećaja zajedništva u zajedničkim aktivnostima tijekom čitanja slikovnice koja govori o pingvinima
- Razvoj slušne percepcije tijekom aktivnosti pjevanja pjesama i malešnica
- Razvoj grube motorike tijekom tjelesne aktivnosti kretanja- hodanje poput pingvina
- Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti slaganja poklapaljki vezanih uz pingvine
-Razvoj istraživačke sposobnosti pomoću leda u boji na štapićima, te oslikavanja pomoću njih

TEMA: Snjegović

CILJ: Razviti kreativnu aktivnost djece, sposobnost stvaranja slike snjegovića na različite načine.

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticati razvoj logičkog mišljenja povezivanjem boja i oblika vezanih uz pojam snjegovića 
-  Poticati razvoj socijalnih vještina poput suradnje i osjećaja zajedništva u zajedničkim aktivnostima tijekom čitanja slikovnice koja govori o snjegoviću i životinjama
-  Poticati i njegovati prijateljstvo unutar vrtićke skupine s vršnjacima 
-  Razvijati slušnu percepciju tijekom aktivnosti pjevanja pjesama i malešnica 
-  Razvijati likovni senzibilitet tijekom likovnog izražavanja 
-  Razvijati pamćenje i koncentraciju putem aktivnosti slaganja poklapaljki vezanih uz snjegovića

TEMA: Šumske životinje 

CILJ: Širenje spoznaja o šumskim životinjama 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvijanje vizualne i taktilne percepcije tijekom stolno-manipulativnih aktivnosti pri slagnju slagalica, puzzla i poklapaljki na temu šumskih životinja
- Poticanje grube motorike i snalaženja hodanjem po medvjeđim tragovima
- Poticanje razvoja govorne komunikacije za vrijeme čitanja slikovnice "Šumske životinje" i  imenovanje pojmova, te oponašanje životinja kako se glasaju i kreću
- Razvijanje fine motorike i povezivanje životinje sa staništem
- Razvijanje glazbenog stvaralaštva pjesmama "Boc, boc iglicama" i "Zeko, hop

TEMA: Divlje životinje 

CILJ: Širenje spoznaja o divljim životinjama i prirodi koja nas okružuju 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticati razvoj logičkog mišljenja povezivanjem životinja i njihove mladunčadi
- Poticati razvoj socijalnih vještina poput suradnje i osjećaja zajedništva u zajedničkim aktivnostima izgradnje zoološkog vrta
-  Razvoj slušne percepcije tijekom aktivnosti pjevanja pjesama i malešnica
- Razvoj grube motorike tijekom tjelesne aktivnosti kretanja divljih životinja
-  Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti slaganja životinje po brojevima

TEMA: Sveti Nikola

CILJ: Upoznavanje djece sa životom svetog Nikole 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Poticati razvoj logičkog mišljenja kroz igru memory 
- Poticati razvoj socijalnih vještina poput suradnje i osjećaja zajedništva u zajedničkim aktivnostima izgradnje čizme 
- Razvoj slušne percepcije tijekom aktivnosti pjevanja pjesme: "Sveti Niko svijetom šeta"
- Razvoj motorike tijekom igre labirint
- Razvoj pamćenja i koncentracije tijekom aktivnosti slaganja u stolno manipulativnom centru

TEMA: Domaće životinje

CILJ: Širenje spoznaja o domaćim životinjama 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvijanje vizualne i taktilne percepcije tijekom stolno-manipulativnih aktivnosti pri slaganju slagalica, puzzla i poklapaljki na temu domaćih životinja
- Poticanje početnog čitanja kroz poklapaljku "Domaće životinje" slovo na slovo
- Poticanje razvoja govorne komunikacije za vrijeme čitanja slikovnice "Domaće životinje" i imenovanje pojmova, te oponašanje životinja kako se glasaju 
- Razvijanje fine motorike i povezivanje domaćih životinja i njihovog jela pomoću kvačica 
- Pjesmom "Imali smo pile" i "Ide, ide patak" razvijamo glazbeno stvaralaštvo

TEMA: Promet

CILJ: Širenje spoznaja o prijevoznim sredstvima 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-Razvoj vizualne i taktilne percepcije tijekom stolno-manipulativnih aktivnosti pri slaganju slagalica, puzzla i poklapaljki na temu prometa
- Poticanje početnog čitanje kroz poklapaljku "Semafor" (slovo na slovo)
- Poticanje razvoja govorne komunikacije za vrijeme čitanja slikovnice "Pilot Boris" i imenovanje pojmova (pilot, boje, nebo, mjesec, ptice...)                               
- Razvijanje grube motorike tijekom spajanja pruge 
- Razvijanje glazbenog stvaralaštva tijekom usvajanja pjesme "Semafor" 
- Razvijanje likovnog i istraživačkog stvaralaštva crtanjem automobila pomoću flomastera i  pastela

TEMA: Kiša

CILJ: Upoznavanje s prirodnom pojavom kiše

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvijanje vizualne i taktilne percepcije tijekom stolno-manipulativnih aktivnosti pri slaganju slagalica, puzzla i poklapaljki na temu kiša 
- Poticanje početnog čitanja tijekom aktivnosti poklapaljke "Kiša" i "Duga" (slovo na slovo)
- Poticanje govorne komunikacije za vrijeme čitanja slikovnice "Oblačko" i imenovanje pojmova (kiša, oblak, duga, munja)
- Razvoj logičko razmišljanje tijekom aktivnosti spajanja suprotnosti (sunce i kiša)
- Poticanje grube motorike tijekom izrade jezera za kišu s kockama 
- Poticanje pozitivnog mišljenja o prirodi koja nas okružuje upoznavanjem tijeka kruženja vode u prirodi

TEMA: Voće

CILJ: upoznavanje s voćem

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvoj vizualne i taktilne percepcije tijekom stolno-manipulativnih aktivnosti pri slaganju slagalica, puzzla i poklapaljki na temu voća 
- Poticanje početnog čitanja kroz poklapaljku "Voće" (slovo na slovo)
- Poticanje razvoja govorne komunikacije za vrijeme čitanja slikovnice "Jabuka" i imenovanje pojmova 
- Kroz spoznajnu aktivnost procesa nastanka ploda voća potiče se logičko razmišljanje
- Poticanje grube motorike tijekom izrade košare s lego duplo kockama 
- Poticanje pozitivnog mišljenja prema voću i prirodi koja nas okružuje
- Poticanje glazbenog stvaralaštva pjesmom "Voće, voće" 
- Poticanje likovnog i istraživačkog stvaralaštva izradom voća iz domaćeg plastelina, bojanjem stabla te lijepljenjem lišća (kruške i jabuke) na drvo

TEMA: Kruh

CILJ: Upoznavanje djece sa s procesom nastanka kruha

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvoj vizualne i taktilne percepcije tijekom stolno-manipulativnih aktivnosti pri slaganju slagalica i poklapaljki
- Poticanje početnog čitanja tijekom aktivnosti poklapaljki s kruhom slovo na slovo
- Poticanje razvoja govorne komunikacije za vrijeme čitanja slikovnice "Pustolovina pšeničnog zrna" i imenovanje pojmova 
- Poticanje logičkog razmišljanja tijekom spoznajne aktivnosti procesa nastanka kruha iz zrna pšenice potiče se
- Tijekom izrade peći s Lego duplo kockama razvijanje grube motorike
- Poticanje pozitivnog mišljenja prema kruhu i prirodi koja nas okružuje
- Razvijanje glazbenog senzibiliteta tijekom ponavljanja pjesme „Pekar“
- Razvijanje likovnog i istraživačkog stvaralaštvo miješenjem tijesta i izradom kruha

TEMA: Sveti Franjo

CILJ: Upoznavanje djece sa likom svetog Franje 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE: 
- Razvoj vizualne i taktilne percepcije tijekom stolno-manipulativnih aktivnosti pri slaganju slagalica
- Poticanje razvoja govorne komunikacije za vrijeme čitanja slikovnice i imenovanje pojmova 
- Kroz spoznajnu aktivnost umetaljki razvijati vještinu koordinacije oka i ruku
- Tijekom izrade crkve poticati grubu motoriku
- Poticanje pozitivnog mišljenja prema svim životinjama i prirodi koja nas okružuje

TEMA: Moje tijelo 

CILJ: Širenje spoznaja o svome tijelu

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE: 
-  Razvijati spoznaju o važnosti higijene (pranje ruku poslije toaleta, poslije boravka na otvorenom)
-  Razvijati u djetetu pozitivnu sliku o sebi spoznajom „ja znam“, „ja mogu“
-  Razvijati hvatanje i baratanje predmetima (okulomotorna koordinacija)
-  Poticati razvoj fine motorike (samostalno obuvanje papuča)
-  Razvijati govorne kompetencije (imenovanje dijelova tijela)

TEMA: Šumski plodovi

CILJ: Upoznavanje i otkrivanje novih saznanja o šumskim plodovima (žir, kesten, šipak, kupine, jagode, gljive)
 
RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE: 
-  Razvijati hvatanje i baratanje predmetima (okulomotorna koordinacija tijekom stolno-manipulativnih aktivnosti slaganja žirova i kestena)
-  Razvijati osjećaj ugode i prihvaćenosti u novoj sredini (nova soba dnevnog boravka)
-  Poticati istraživanje materijala (rastresiti materijal u istraživačkom centru)
-  Proširivati dječji pasivni i aktivni rječnik (listanje i gledanje slikovnica) 
-  Poticati razvoj šaranja tijekom slobodnog likovnog izražavanja

TEMA: Boje

CILJ: Širenje spoznaje o bojama

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvoj vizualne i taktilne percepcije tijekom stolno- manipulativnih aktivnosti
- Prepoznavanje i imenovanje osnovnih boja, te poticanje razvoja govorne komunikacije
- Kroz spoznajnu aktivnost prepoznavati i umetnuti vizualne simbole koji označavaju pripadajuće mjesto boje i razvijati vještinu koordinacije oka i ruku. 
- Razvijati jezik i govorne vještine (korištenje novih riječi, uporaba monologa i dijaloga) 
- Razvijati koncentraciju, pozornost i strpljivost (čekanje na red)

TEMA: Gusjenica

CILJ I ZADACI:
 - Potaknuti razvoj spoznaje brojanja i imenovanje dana u tjednu, upoznavanje i imenovanje boja, raznovrsnih namirnica kao i prirodan ciklus pretvorbe od jajašca do leptira
- Potaknuti razvoj rječnika: slušanjem, promatranjem, pamćenjem, opisivanjem slika, brojanjem, samostalnim reproduciranjem priče

JEZIČNO-GOVORNE AKTIVNOSTI:
-  Buđenje znatiželje kod djece tijekom čitanja slikovnice 
-  Svakodnevno promatranje, slušanje i verbalno reproduciranje priče
-  Imenovanje pojmova, dana u tjednu i brojeva

LIKOVNE I STVARALAČKE AKTIVNOSTI:
-  Otiskivanje role papire u bojama na papir

SPOZNAJNE AKTIVNOSTI:
-  Upoznavanje životnog ciklusa leptira i novih pojmove poput riječi „kukuljica“

TJELESNE AKTIVNOSTI:
-  Poticanje djece na oponašanje gusjenice te da se pretvaraju u leptire

TEMA: Jesen 

CILJ: Širenje spoznaja o specifičnosti godišnjeg doba jeseni 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE: 
-  Razvijati osjetljivost za oblikovanje na plohi i u prostoru (trodimenzionalni oblik)                                                                                      
-  Razvijati slušanje i razumijevanje govora (aktivno slušanje, pasivno slušanje)      
-  Razvijati operativno mišljenje (stvaranje pojmova, uspoređivanje)
-  Stjecati iskustva o predmetnoj i društvenoj okolini – snalaženje u vremenu i prostoru, kretanje po sobi dnevnog boravka 
-  Razvijati pozitivna emocionalna stanja (pripadanje, sigurnost, ugoda, opušteno ozračje) 
-  Usavršavati ravnotežu i koordinaciju pri pokretima i kretnjama sa zadatkom

TEMA: Ribe

CILJ: Širenje spoznaja o specifičnosti riba kao morskih životinja 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE: 
- Razvoj vizualne i taktilne percepcije tijekom stolno-manipulativnih aktivnosti rijekom 
 aktivnosti pridruživanja ribe akvariju 
- Poticanje razvoja govorne komunikacije za vrijeme čitanja slikovnice i imenovanje pojmova 
- Razvijanje vještine koordinacije oka i ruku tijekom spoznajne aktivnost usvajanja cjelovitosti 
- Poticati pozornosti i strpljivosti kod aktivnosti

TEMA: Jona i velika riba 

CILJ: Osvješćivanje Božje blizine i brige za čovjeka kroz upoznavanje sa likom Jone 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijati sociemocionalnu osjetljivost u sposobnosti dijeljenje vlastitih osjećaja s drugima na socijalno prihvatljiv način
-  Poticanje potrebe dogovaranja u zajedničkim igrama i aktivnostima
-  Razvoj fine motorike tijekom aktivnosti pecanja ribica pecankom
-  Razvoj auditivne i vizualne percepcije tijekom aktivnosti dramatizacije biblijske priče o Joni i velikoj ribi
-  Podupirati i poticati spontani aktivno- istraživački odnos prema okolini u aktivnostima s prirodnim materijalima (voda i pijesak)
-  Razvijati rješavanje matematičke operacije zbrajanja i pridruživanja brojeva 

TEMA: Morsko dno 

CILJ: Omogućiti djeci da doznaju, uoče i otkriju šarolikost i bogatstvo podmorja te svojim osjetilima istražuju i proučavaju životinjske i biljne vrste koje obitavaju na morskom dnu.
 
RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticati uočavanje, istraživanje i raspoznavanje specifičnih živih vrsti i jedinka rasprostranjenih na morskom dnu
-  Usmjeravati dječju pažnju na zapažanje, prepoznavanje i imenovanje pojedinih morskih životinja 
-  Utjecati na dječju spretnost, preciznost, koordinaciju i ustrajnost tijekom aktivnosti
-  Ponuđenim poticajima razvijati dječje vještine korištenja, manipuliranja i pridruživanja različitih materijala
-  Poticati suradništvo, komunikaciju, toleranciju, uvažavanje i aktivno sudjelovanje u ponuđenim poticajima i igrama 
-  Razvoj sposobnosti operativnog mišljenja, zaključivanja i rješavanja zadataka

Radionica u knjižnici

    Suradnju s knjižnicom ove pedagoške godine okrunili smo ljetnom radionicom. Osim igre, djeca su imala priliku različitim materijalima ukrasiti morske životinje poput ribe, morskog psa, morske zvijezde ili školjke. Budući da je tema aktivnosti s kojom se upoznajemo morsko dno, posudili smo slikovnicu „Riblja škola“ Brune Kumana.

Sv. Antun - zaštitnik vrtića

    Sv. Antun Padovanski zaštitnik je dječjeg vrtića Cvjetnjak. Tijekom svoga života uvijek je otvorena i velika srca pristupao djeci. Uoči blagdana sveca cijelog svijeta, u vrtiću su se djeca pripremala pričanjem priča, pjevanjem pjesmica, čitanjem slikovnica, te molitvom koju je sv. Antun posebno volio i štovao. Dana 13. lipnja djeca su zajedno s roditeljima, noseći u ruci ljiljane kao simbol čistoće i nevinosti, s radošću iščekivali župnika vlč. Ivana Lastovčića. Došavši u samostansku kapelu djeca su radosno otpjevala pjesmice. Župnik je blagoslovio djecu i roditelje te molio zagovor sv. Antuna za sve njih. Molio je i za sestre i odgojiteljice koje rade i djeluju u vrtiću. Nakon blagoslova druženje se nastavilo okrepom. Na kraju dana srca su bila ispunjena radošću i zahvalnošću.

TEMA: Obraćenje Zakeja

CILJ: Upoznavati djecu sa likom Zakeja te u njima pobuditi ljubav prema Bogu koji nam prašta i uvijek nas zove k sebi

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticati razvoj fine motorike: listanje slikovnica, otvaranje blagajne, baratanjem sitnim i krupnim kovanicama
-  Razvijati samostalnost u brizi za sebe pri pravilnoj upotrebi pribora
-  Razvijati pozitivnu sliku o sebi pomaganjem prijatelju kod spremanja igračaka
-  Razvijati pasivni i aktivni rječnik tijekom aktivnosti dramatizacije teksta Lk 19, 1-10
-  Poticati razvoj samokontrole kod prihvaćanja pravila i odlaganja želja
-  Voditi dijete do osobnog odnosa prema trećoj Božanskoj osobi- Duhu Svetom kroz ljubav Oca i Sina 

TEMA: Zagreb grad

CILJ: Upoznavanje i širenje spoznaja o gradu u kojem živimo

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj motoričkih sposobnosti ruku (držanje flomastera, rezanje škaricama) te razvoj preciznost prilikom stolno-manipulativne aktivnosti grafomotoričkog predloška
-  Razvijati osjećaj ugode i radosti u komunikaciji u vanjskom prostoru
-  Razvijati sposobnost uočavanja veza i odnosa među stvarima i pojavama (sličnosti- razlike)
-  Razvijati upotrebu monološkog govora (opisivanje, pričanje, prepričavanje doživljenog)
-  Razvijati glas poticanjem na zajedničko pjevanje pjesme „U Zagrebu je kućica“

Slikovnica u djetinjstvu

    Djetetova prva knjiga s kojom se susreće je slikovnica. Čitanje u ranoj dobi osim što stvara emocionalnu povezanost u djetetu proširuje govorni pa i spoznajni razvoj, stoga nikad nije prerano za početi čitati slikovnicu. Budući da blisko surađujemo sa dječjom knjižnicom „M2“, radosno smo se odazvali njihovom pozivu. To je bio naš prvi susret s njom. Prvi dio upoznavanja proveli smo u igri, zatim smo se okupili u krugu te čuli priču o mačku Puf koji je bio u posjet knjižnici. Zajedničko druženje okrunili smo likovnom radionicom različitim tehnikama kao uspomenu na prvi posjet knjižnici.

Hodočašće dječjih vrtića u Mariju Bistricu

    U subotu, 28. svibnja 2022. godine putevi svih katoličkih vrtića vodili su na jedno mjesto, svima dobro znano, svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Zbog kiše koja nas je pratila planirana procesija nije se održala pa smo se okupili ispred same bazilike. Na radost svima, dječica i poneki roditelji, oblačili su kapice sa logom vrtića kako bi lakše i hrabrije mogla prepoznati svoje prijatelje, odgojitelje i sve one koje dobro poznaju a koje u masi okupljenih nisu uočili. U 11 sati započela je sveta misa koju je predvodio vlč. Domagoj Matošević, upravitelj svetišta. Velečasni Domagoj, uz pomoć lizalice, probudio je u djeci, a i nama odraslima, želju za međusobnim darivanjem i zahvalnošću za dobivene darove. Misno slavlje bilo je ispunjeno radosnim, otvorenim i vrlo raspjevanim srcima. Na kraju misnog slavlja glasno se orilo “Majko Božja Bistrička moli se za nas. Mi smo tvoja dječica blagoslovi nas.” Nakon misnog slavlja došlo je vrijeme za okrjepu. Na otvorenom prostoru dvorane Božanskog milosrđa pronašli smo svoje mjesto gdje je započela dječja igra i druženje roditelja i odgojitelja ali i ugodna okrjepa uz ukusnu hranu i piće koju su pripremile naše časne i roditelji. Dječji smijeh, ugodna atmosfera, ples i pjesma pratili su nas kroz druženje. Svima su nam srca i trbuščići bili ispunjeni i radosni. Do skorog susreta- moli za nas Majko Božja Bistrička- vole te tvoja dječica.  - Odgojiteljica Magdalena Kanceljak

Tjeloglazba

    Ljudsko tijelo je originalni glazbeni instrument koji svi imamo pa tako čitavo tijelo možemo smatrati ritmičkom udaraljkom. Kroz protekli tjedan istražujući zvuk samo smo nastavili stvarati glazbu bez glazbenih instrumenata. Djeca spontano stvaraju različite zvučne kontakte kroz reakciju na glazbu. Tako smo i mi istraživali i osluškivali zvukove svojeg tijela kao što osluškujemo i oponašamo sve oko sebe.

TEMA: Istraživanje zvuka

CILJ: Otkrivanje različitosti boje zvuka ovisno o korištenim materijalima

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj koordinacije pokreta i ravnoteža putem igre “Glazbena stolica”
-  Razvoj vizualne i slušne percepcije glazbenih instrumenata, ton, visina, dinamika, trajanje, tempo
-  Izražavanje glazbenim instrumentima, vlastitog mišljenja, zaključaka i suradničkog odnosa
-  Spoznaja predmatematičkih vještina (teži-lakši, veći-manji predmet, produživanjem količine broju) 
-  Razvijanje taktilnog osjeta raspoznavanjem različitih vrsta materijala
-  Razvoj socio-emocionalne osjetljivosti kroz prepoznavanje tuđih ali i svojih emocija

Nebesa slavu Božju kazuju

    Otkrivajući ljepotu svijetla i sjene nastavili smo istraživati Sunce- središnju zvijezdu našeg planetarnog sistema. Da bih ga još bolje upoznali i ugledali njegove ljepote to nam je omogućio tata Nikola Paić. Teleskopskom projekcijom prikazao nam je kako izgleda Sunce u realnom vremenu. Kroz teleskop, ali posredstvom računala vidjeli smo sunčev disk, površinu sunčevog diska odnosno gornji sloj, sunčeve pjege, baklje i koronisferu. Zahvaljujemo se tati Nikoli i veselimo se novim istraživačkim projektima.

TEMA: Svijetlo- sjena 

CILJ: Širenje spoznaja o svijetlu i sjeni

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE: 
-  Razvoj jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (refleksija, polarna svjetla, pomrčina Sunca)
-  Poticati razvoj mašte i komunikacije ostvarivanjem predstave u kazalištu sjena
-  Poticati razvoj socijalnih vještina suradnje i osjećaja zajedništva osobito u istraživačkim aktivnostima, likovnoj aktivnosti opcrtavanja lica te aktivnosti dramskog centra
-  Razvoj vizualne percepcije (istraživanje materijala kroz koje(ne)prolazi svjetlo, istraživanje materijala koji (ne)reflektiraju svjetlo, lom svjetlosti u vodi, boje dobivene refleksijom svjetlosti na različitim materijalima, zrcaljenje kamenčića u kaleidoskopu)
-  Poticati razvoj okulomotorike (pridruživanje odgovarajućeg magneta u matematičkoj kućici, spajanje memori kartica, razvrstavanje riječi prema početnom slovu) i grafomotorike (opcrtavanje lica markerom na prozirnoj foliji, pisanje riječi na predlošku)

Bee–Bot® u našem vrtiću

   Jedna od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje koju ističe Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje jest digitalna kompetencija. Prema Nacionalnom kurikulumu digitalna se kompetencija razvija upoznavanjem djeteta s informacijsko- komunikacijskom tehnologijom i mogućnostima njezine uporabe u različitim aktivnostima. U Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.) naglašava se kako će se djeca u budućnosti baviti zanimanjima koja danas još ne postoje i da ih zbog toga treba adekvatno pripremiti i usaditi im navike učenja i stjecanja novih spoznaja kako bi se konstanto mogli prilagođavati novim izazovima.

   Bee-Bot® robot je edukacijski set za upoznavanje djece predškolskog uzrasta s osnovnim pravilima programiranja, uz razvitak logičkog mišljenja i sposobnosti rješavanja problema. Djeca robot pokreću pritiskom na strelice ovisno o željenom smjeru kretanja robota.
 
   Studentica treće godine, Lucija Šogorić, Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja nam je u odgojnu skupinu predstavila jedan set Bee-Bot® robota. Djeca su s velikim interesom istraživala načine pomicanja robota. Robote smo dovodili do raznih mjesta; do voća, do Zumića i do različitih trgovina koje su se nalazile na podlogama za korištenje robota. Djeca su vrlo brzo usvojila način funkcioniranja robote te su roboti pčelice zujali po svim dijelovima dvorane. Dajući upute robotu razvijali smo predmatematičke vještine, vještine logičkog razmišljanja te smo vježbali usmjeravati pažnju. Između ostalog, razvijali smo predprogramerske vještine kroz igru, ali i ono najvažnije, uživali smo koristeći Bee–Bot®. Bilo je zaista dragocjeno promatrati s kolikim interesom djeca prilaze robotima, zadaju im naredbe i promatraju što će se dogoditi i na koje će mjesto stići robot nakon pritiska na „GO“.

   Iako digitalnu kompetenciju nastojimo razvijati kroz različite aktivnosti u našem odgojno obrazovnom radu, danas smo stekli iskustvo s još jednim, nesvakidašnjim, načinom koji nam se zaista svidio i koji je djecu naše odgojne skupine razveselio!

TEMA: Kosine oko nas

CILJ: Istraživanje kosina kroz eksperimentiranje ponuđenih materijala

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Zadovoljiti djetetovu potrebu za igrom i kretanjem te izražavanjem kroz pokret
-  Podržavati i pohvaljivati uspjeh djeteta te stvarati uvjete da se potvrdi kao uspješno
-  Potaknuti ih na istraživanje kosina kroz eksperimentiranje
-  Poticati i njegovati pravilnu artikulaciju glasova, govor punim rečenicama, obogatiti rječnik novim pojmovima (nizbrdo, uzbrdo, stožac…)
-  Poticati maštu i originalnost stvaranja od neoblikovanih materijala
-  Uvježbavanje spretnosti gađanja i ravnoteže

TEMA: Moje tijelo

CILJ: Stjecanje novih iskustava i znanja kroz aktivno istraživanje ljudskog tijela

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj taktilne percepcije korištenjem gline prilikom oblikovanja segmenata ljudskog tijela
-  Razvoj samostalnosti kroz mogućnost slobodnog odabira aktivnosti te slobodno istraživanje materijala
-  Razvoj suradnje kroz zajedničko rješavanje problema i dijeljenje materijala (centar građenja)
-  Istraživanje anatomije ljudskog tijela korištenjem magnetne slagalice
-  Razvoj vizualne percepcije uočavanjem detalja na fotografijama koje prikazuju mišićnu strukturu čovjeka
-  Izražavanje vlastitog razumijevanja i prikazivanje svojih teorija različitim izražajnim medijima (vuna, različiti materijali u centru građenja)
-  Usvajanje novih pojmova putem međusobne komunikacije, komunikacije s odgajateljicom i korištenjem enciklopedija

TEMA: Uskrs - Isus je s nama!

CILJ: Upoznati dijete sa Uskrslim Kristom i Njegovom bezuvjetnom ljubavi 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticati u djeteta govorno izražavanje: postavljanje pitanja 
-  Poticati usklađivanje kretnji s ritmom glazbe 
-  Razvoj spoznajnog razvoja tijekom aktivnosti svrstavanja predmeta po jednom svojstvu (oblik i boja)
-  Razvoj fine motorike tijekom aktivnosti dodavanja pisanica žlicom 
-  Poticati razvoj zapažanja i biranja boja (razlikovanje boja)
-  Razvoj fine motorike tijekom aktivnosti dodavanja pisanica

U petak uskrsnog tjedna naš vrtić posjetili su braća franjevci. Četiri bogoslova Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda su na razumljiv način podijelili s djecom svjedočanstvo svoga poziva. Razgovarali smo o Uskrsu, te su djeca sva radosna pokazivala braći franjevcima svoj vrtićki prostor, igračke i poticaje. Druženje smo zaključili veselom igrom, pjesmom i novim prijateljstvima. 

TEMA: Korizma

CILJ: Upoznavati djecu sa ljepotom liturgijskog vremena korizme 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
-  Poticanje razvoja fine prilikom upotrebe škarica za vrijeme likovne aktivnosti 
-  Pružiti djeci emocionalnu potporu, stvarati ugodnu i veselu atmosferu razumijevanjem 
-  Razvijati sposobnost djeteta za druženjem, dogovorom i suradnjom tijekom pokretnih igara i glazbenih igara s pjevanjem 
-  Razvijati sposobnost uočavanja veza i odnosa među stvarima- pridruživanje parova istih sličica
-  Razvijanje sposobnosti zamišljanja i stvaranja sudjelovanjem u scenskom prikazu križnog puta 

TEMA: Bubamara

CILJ: Razvoj spoznaja o bubamari te razvoj radoznalosti i mašte

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijanje kreativnosti putem likovnih aktivnosti
-  Poticati međusobnu pomoć i suradnju tijekom rada
-  Razvoj pažnje tijekom uputa o aktivnostima
-  Razvoj sposobnosti opažanje detalja
-  Ovladavanje likovnom tehnikom lijepljenje komadića kolaža 
-  Razvoj govora kroz razgovor (bogaćenje rječnika novim riječima)

Dan očeva
Uoči blagdana sv. Josipa ostvarili smo projekt povodom Dana očeva. Kroz tjedan dana “naši očevi” aktivno su se uključili u dnevne aktivnosti u vrtiću predstavljajući djeci što oni rade u vrijeme kada nisu njihovi “super tate”. Tako smo jedan dan mijesili tijesto i bili kuhari da bismo drugi dan mogli igrati nogomet kao profesionalci. Ukoliko je u igri bilo ozljeda u pomoć stiže liječnik. Za sve one koji ne vole prati zubiće ili se boje zubara kroz igru su mogli bolje upoznati i to zanimanje. Na kraju smo promatrali planete i svemir, da se opet zajedno vratimo dobrome Bogu kojemu kažemo „Hvala!“ za naše očeve i sve darove kojima ih obilato daruje!

TEMA: Leptir

CILJ: Širenje spoznaja o leptirima i okolini koja nas okružuje

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijati spretnost i preciznost u baratanju predmetima (rezanje škaricama)
-  Poticati samostalan izbor aktivnosti, suigrača, vremena, materijala
-  Poticati interes za upoznavanje razvoja leptira ( ponudom slikovnice „Vrlo gladna gusjenica“ i plakata „Razvoj leptira“)
-  Podržavati djetetovu radoznalost i potrebu za istraživanjem (kroz likovni materijal i upoznavanjem razvojnog ciklusa leptira)
-  Razvijati vizualnu percepciju (slaganje slagarica)
-  Poticati razvoj jezika (bogaćenje rječnika, razumijevanje i korištenje novih riječi)
-  Poticati izražavanje taktilne percepcije (mekano, glatko, hrapavo)

TEMA: Boje

CILJ: Širenje spoznaja o bojama

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Istraživati i upoznavati se s predmetima i igračkama u okolini (baratanjem i hvatanjem, prevrtanjem, premještanjem)
-  Poticati dijete da samostalno dosegne predmet koji mu nije na dohvat ruke 
-  Poticati i razvijati zanimanje i osjećaj za likovne materijale (drvena bojica, pastela, tempera)
-  Razvoj vizualne i taktilne percepcije tijekom stolno- manipulativnih aktivnosti 
-  Razvijati vještinu koordinacije oka i ruke tijekom likovnih aktivnosti
-  Poticati pozitivne emocije učenjem kroz igru

TEMA: Božić

CILJ: Upoznavati djecu s otajstvom Isusova rođenja i njegova značenja za naš život

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (nazivi: Melkior, Baltazar, Gašpar, smirna, tamjan…)
-  Razvoj likovnog senzibiliteta za crtanje i mogućnost korištenja istog (cjelina)
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djetetu da ustraje u radu i povratna informacija (npr. aktivnosti u stolno-manipulativnom centru- reagiranje na uspjeh i neuspjeh)
-  Razvoj pamćenja i koncentracije u aktivnosti memory, slaganje mekanih loptica po predlošku
-  Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta tijekom tjelesne aktivnosti twistera

TEMA: David i Golijat 

CILJ: Pomoći djeci da razumiju kako je vrijednost dobrote jača od fizičke snage 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijanje fine motorike kroz stolno- manipulativne aktivnosti 
-  Poticati razvoj suradničkih odnosa, osobito tijekom likovnog stvaralaštva, dijeljenja materijala; spremnost na zajedničku simboličku igru; poštivanje pravila tijekom istraživačke aktivnosti vaganja; čekanje na red 
-  Poticati razvoj grube motorike i koordinacije tijela tijekom izvođenja prirodnih oblika kretanja 
-  Bogatiti i proširivati aktivni i pasivni rječnik novim riječima i terminima 
-  Razvijati kod djeteta osjećaj voljenosti i spoznaja o vlastitoj dobroti

TEMA: Došašće 

CILJ: Upoznavati djecu sa ljepotom liturgijskog vremena došašća 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
-  Razvoj percepcije, osobito vizualne (stolno-manipulativne aktivnosti: veličina, sličnost, razlike) i auditivne (usvajanje novih pjesmica)
-  Razvoj pamćenja i koncentracije putem matematičkih aktivnosti i slaganja slagalica 
-  Poticati razvoj samokontrole, osobito u mogućnosti uključivanja u ponuđenim aktivnostima i materijalima 
-  Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti te likovne aktivnosti rezanja škaricama i oslikavanjem temperom)

TEMA: Emocije 

CILJ: Prepoznavanje i imenovanje emocija te isprobavanje različitih načina izražavanja  osjećaja 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijati kod djeteta osjećaj sigurnosti i pripadnosti okruženju u kojem živi
-  Zadovoljiti djetetovu potrebu da se iskuša kao aktivno, uspješno i samostalno 
-  Razvijati sposobnost djeteta za druženjem, dogovorom i suradnjom
-  Poticati sposobnost suosjećanja (sudjelovanjem u emocijama koje se javljaju u skupini)
-  Razvoj grube motorike tijekom tjelesne aktivnosti boćanja 

TEMA: Domaće životinje 

CILJ: Poticati dječju radoznalost za otkrivanjem života na selu 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja)
-  Poticanje djece na govorno stvaralaštvo
-  Poticati sposobnost rješavanja problema, suradnja među djecom i odraslima 
-  Poticanje na postavljanje pitanja kao način učenja i spoznaja
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djetetu da ustraje u radu i povratna informacija

TEMA: Grad heroja

CILJ: Upoznavanje djece s važnim povijesnim trenucima naše domovine 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijati kod djece monološki govor u opisivanju, prepričavanju i pričanju doživljaja
-  Razvijati kod djece osnovne boje (crvena i plava boja na zastavi Hrvatske)
-  Podupirati i poticati stvaralačke mogućnosti baratanjem, isprobavanjem i istraživanjem materijalima u centru građenja 
-  Razvijati osjećaj za važnost duhovne dimenzije (molitva za sve stradale u ratu)
-  Razvijati kod djece povezivanje dviju ili više stvari i donošenje zaključaka

TEMA: Jesen

CILJ: Širenje spoznaje o specifičnostima godišnjeg doba jeseni

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvijati hvatanje i baratanje predmetima (okulomotorna koordinacija)
- Poticati razvijanje samokontrole poštovanjem pravila ponašanja (čekanje na redu)
- Poticati želju za istraživanjem jesenskih plodova (kesten. žir, orah)
- Razvijati sposobnost uočavanja veza i odnosa među stvarima: pridruživanje parova istih sličica 
- Proširivanje dječjeg pasivnog i aktivnog rječnika: listanje i gledanje slikovnica, razumijevanje i sažeto opisivanje radnje

TEMA: Liječnik

CILJ: Omogućavanje stjecanja određenih znanja i predodžbi o zanimanju liječnika

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijati ravnotežu (saginjanje i uzimanje igračaka) te usavršavati dohvat i baratanje predmetima (pinceta, injekcija, zavoj)
-  Poticati zanimanje za drugu djecu isprobavajući predmete i igračke s drugom djecom (razmjena igračaka)
-  Poticati sve oblike prosocijalnog ponašanja kao što su pomaganje i tješenje
-  Usmjeravati pozornost na konkretne događaje i stvari radi širenja spoznaja (Tko je to? Što ima na sebi? Što radi?)
-  Pomoći djetetu pri razumijevanju naziva predmeta koji ga okružuju (imenovanje medicinskih predmeta)
-  Razvijati emocionalnu sigurnost (osvještavanje da odlazak doktoru ne budi u njima strah)

TEMA: Maca Papučarica 

CILJ: Razvijanje potrebe za čistoćom i urednošću te navika odlaganja predmeta na za to  predviđeno mjesto 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj grube motorike kroz pokretnu igru „Kao mačka…“ (zadovoljavanja potrebe djeteta za različitim oblicima kretanja)
-  Poticanje djece na razmišljanje o svom ponašanju i uočavanje uzročno-posljedičnih veza svog djelovanja 
-  Razvijati samostalnost u brizi za sebe u odlaganju stvari na odgovarajuće mjesto 
-  Poticanje suradnje u skupini (pospremanje igračaka)
-  Razvijati pozitivnu sliku o sebi spoznajom „Ja znam!“ i „Ja mogu!“
-  Razvoj vizualne percepcije i sposobnosti uočavanja detalja kroz aktivnosti promatranja fotografija mačke

TEMA: Priroda u proljeće

CILJ: Otkrivanje i upoznavanje sa specifičnostima prirode u proljeće

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticati razvoj zapažanja i biranja boja (razlikovanje boja) 
-  Poticati govorno izražavanje kod pravilne upotrebe monološkog govora prilikom opisivanja, pričanja i prepričavanja
-  Podupirati spontano izražavanje stvaralačkih mogućnosti djeteta u aktivnostima s prirodnim materijalima 
-  Razvijati u djeteta emocionalnu sigurnost spoznajom da je dio zajednice 
-  Poticati sposobnost suosjećanja (sudjelovanjem u emocijama koje se javljaju u skupini)

TEMA: Ptice zimi

CILJ: Obogaćivanje znanja i razvoj spoznaje o pticama 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticati razvoj samostalnosti radi mogućnosti slobodnog odabira aktivnosti 
-  Poticati razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi 
-  Razvijati finu motoriku mišićnih skupina šake i prstiju te okulomotorne koordinacije osobito tijekom oslikavanja perom i drvenim štapićem tijekom likovne tehnike grataž, lijepljenjem kolaž papira i crtanjem flomasterom
-  Poticati razvoj sposobnosti uočavanja veza i odnosa među predmetima i pojavama, osobito klasifikacija ptica
-  Razvoj logičkog zaključivanja kroz slaganje slagalica
-  Poticati razvoj stvaralačkih svojstava koja dijete spontano pokazuje, osobito pri kombiniranju boja prilikom likovnog izražavanja temperom
-  Aktivno slušanje za vrijeme zajedničkog promišljanja i razgovora uz edukativne panoe o pticama

TEMA: Slobodna igra na zraku

Svaku priliku koristimo za boravak na zraku kojeg ispunjamo slobodnom igrom na dječjem igralištu našeg vrtića. Volimo istraživati, šetati, promatrati cvijeće i drveće,  plesati i pjevati. Velika je radost na licima naših malenih kada idemo na igralište, a još veća u srcima svih nas koji im to možemo omogućiti - rasti kroz igru.

TEMA: Sveti Nikola

CILJ: Upoznavanje života svetog Nikole 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijanje motoričkih sposobnosti ruku, šake, prstiju (držanje olovke i škarica, umetaljke)
-  Razvijanje spremnosti na zajedničku igru, aktivnost i rad s drugom djecom
-  Razvijanje pozitivne slike o sebi (samopouzdanje- poticati želju da počne i završi određenu aktivnost)
-  Poticanje razvoja pozornosti za vrijeme dijaloškog čitanja slikovnice „Dan svetog Nikole“ B. Blažević 
-  Potaknuti razvoj početne osjetljivosti za likovne elemente (crtu i boju)

TEMA: sveti Rafael- zaštitnik Družbe 

CILJ: Upoznavanje djece s ulogom anđela i likom arkanđela Rafaela 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
-  Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti te likovne aktivnosti bojanje drvenim bojicama)
-  Razvijanje jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (imenovanje emocija)
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djetetu da ustraje u radu i povratna informacija

TEMA: U planu tjednih aktivnosti ostvarili smo suradnju s dječjom knjižnicom „M2“. Prva tema u ovoj suradnji bila je zimska kapa koju smo promatrali kroz slikovnicu „Kapica za ježaNade Iveljić. Putem različitih likovnih tehnika djeca su izražavala svoju kreativnost te izrađivala kape iz svoje mašte. Nadamo se da će ova umjetnička djela potaknuti druge na posjet knjižnici i istraživanje svijeta priča.

TEMA: Zahvalnost Bogu za plodove zemlje

CILJ: Razvijati kod djece zahvalnost za plodove zemlje darovane od Boga. 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvijati sposobnost vizualnog doživljavanja i izražavanja: razvijanje kreativnosti imenovanjem onoga što vidimo na plakatu 
- Razvoj pamćenja, koncentracije i logičkog zaključivanja putem stolno-manipulativnih aktivnosti 
- Podupirati spontano izražavanje stvaralačkih mogućnosti djeteta u aktivnostima s prirodnim materijalima (pšenica, brašno, kukuruz)

Promatrajući okolinu u kojoj živimo obogaćivali smo znanja i nove spoznaje o pticama. Slikarskom tehnikom grataž i flomasterima djeca su oslikavala ptičje pero, dok su temperom oslikavali pticu. Likovno izražavanje dio je svakog djeteta te mu treba dopustiti razvijati kreativnost koja mu je darovana.

TEMA: Vjetar

CILJ: Istraživanje strujanja zraka- prirodne pojave vjetra

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Upoznavanje vjetra putem auditivne, vizualne i taktilne percepcije 
-  Uspoređivanje jačine vjetra proizvedene vlastitom energijom ili uz pomoć različitih predmeta (istraživačke aktivnosti s ventilatorom, sušilom za kosu)
-  Razvoj i bogaćenje rječnika novim pojmovima (bura, jugo, maestral)
-  Usvajanje nove pjesme „Maestral“
-  Poticati razvoj suradnje s drugom djecom u aktivnostima i radu prakticiranjem nenasilne komunikacije 

TEMA: Zima 

CILJ: Upoznavanje prirodnih procesa tijekom godišnjeg doba zime

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijanje preciznosti krupnih mišićnih skupina trupa i ruku (bacanje obruča iz ručnog zgloba u određenom smjeru)
-  Poticati razvoj suradnje s drugom djecom u aktivnostima i radu prakticiranjem nenasilne komunikacije 
-  Imenovanje prirodne pojave (vjetar, snijeg) te prepoznavanje imenovanih dijelova određenog predmeta 
-  Poticati razvoj zapažanja i biranja boja (plava, siva, bijela)
-  Poticati razvoj glazbenih sposobnosti prilikom usvajanja pjesmice „Ljuti se vrapčić“

TEMA: Dan planeta Zemlje

CILJ: Potaknuti dječju radost i zanimanje za otkrivanje i promatranje ljepote od Boga stvorenog svijeta te divljenje i zahvalu prema svemu stvorenom. Razvijati osjećaj za očuvanje planeta Zemlje

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijati hvatanje i baratanje predmetima (okulomotorna koordinacija) tijekom aktivnosti svrstavanja otpada, pridruživanja slova i oblika 
-  Razvijati spoznaju o važnosti očuvanja prirode tijekom aktivnosti pridruživanja sličica planetu zemlji
-  Razvijati i njegovati komunikaciju bogatu emocionalnim dijalogom (dramatizacija priče „Stvaranje svijeta“ B. Blažević) 
-  Razvijati zanimanje i osjećaj za likovni materijal temperu tijekom aktivnosti likovnog izražavanja

TEMA: Dan zdravlja

CILJ: Razvijati kod djece osjećaj važnosti zdrave prehrane, higijene i tjelesnog vježbanja za zdravlje ljudi

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima „Pričaj mi priču“ te aktivnostima pridruživanja slova 
-  Razvoj likovnog senzibiliteta za crtanje i mogućnost korištenja istog 
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djeteta da ustraje u radu i povratna informacija (aktivnosti u stolno-manipulativnom centru- reagiranje na uspjeh i neuspjeh)
-  Razvoj pamćenja, koncentracije i logičkog zaključivanja putem stolno-manipulativnih aktivnosti (motorički memory, šivalice, matematička slagalica)
-  Razvoj čulne percepcije te raspoznavanje okusa: slatko i kiselo (kušanje voćne salate)
-  Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta

TEMA: Dobri Pastir

CILJ: Jačati kod djeteta osjećaj povjerenja, pripadnosti i sigurnosti i bezuvjetne ljubavi uz Dobrog pastira.

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  usavršavati stečene motoričke vještine (pokretne igre, igre oponašanja)
-  razvijanje preciznosti tijekom matematičke aktivnosti umetanja špatulica u otvore te slaganje kamenčića pomoću pincete 
-  razvijati finu koordinaciju sitnih mišićnih skupina šake (crtanje, lijepljenje vatica, nizanje slova)
-  razvijati sposobnost samokontrole (izražavanje emocija na socijalno prihvatljiv način)
-  razvijati pozornost i sposobnost doživljavanja glazbe tijekom aktivnosti usvajanja nove pjesme „Gospodine, Ti si pastir moj“
-  poticati i razvijati govorno-jezičnu komunikaciju prepričavanjem priče

TEMA: Korizma

CILJ: Širenje spoznaje djece o liturgijskom vremenu korizme te poticanje djece na otkrivanje Božje ljubavi

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja)
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djetetu da ustraje u radu i povratna informacija
-  Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti memory, slaganje kamenčića pincetom po predlošku, slaganje matematičke slagalice te slaganje slova na slovo
-  Omogućiti razvoj fine motorike, pincetnog hvata, usavršavanje pokreta ruku, šake i prstiju (manipuliranje labirintom, pokrivaljke)

TEMA: Ljeto

CILJ: Širenje spoznaje o specifičnostima godišnjeg doba ljeta 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
-  Pobuditi osjećaj za senzibilnost tijekom likovnih aktivnosti 
-  Razvijati i njegovati komunikaciju tijekom interakcije čitanja slikovnice „Učimo o godišnjim dobima“ i „Što je bubamara čula na moru“
-  Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti: matematičke aktivnosti, šivalice, memory) te grube motorike u aktivnostima tjelesnog centra

TEMA: Marija - Isusova i naša majka

CILJ: Uz otkrivanje spoznaje o važnosti majčina bića, pobuditi ljubav prema Isusovoj majci Mariji i našoj nebeskoj majci te približiti Mariju kao zaštitnicu ljudi 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
- Razvoj percepcije, osobito vizualne (veličina, sličnosti, razlike) te slušne percepcije (aktivnost usvajanja pjesme
„Marijo o Marijo“)
- Omogućiti razvoj fine motorike, usavršavanje pokreta ruku, šake i prstiju (aktivnost matematičke igre i  manipuliranje labirintom)
- Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti), grafomotorike te aktivnostima likovnog centra

TEMA: Pedesetnica - rođendan Crkve / Duhovi

CILJ: Omogućiti djetetu da putem simbola koji označavaju Duha Svetoga (golub, vjetar, vatra) spozna snagu ljubavi koja okuplja ljude i živi u Crkvi

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvoj jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (Duh Sveti, apostoli, mudrost, jakost…)
- Razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja, uputa, postavljanje pitanja, davanje odgovara)
- Poticati razvoj socijalnih vještina poput suradnje i osjećaja zajedništva 
- Razvoj pamćenja i koncentracije putem stolno- manipulativnih aktivnosti (memory, slagalice, pridruživanje riječi te geometrijskih likova)
- Omogućiti razvoj fine i grube motorike u centru tjelesnog razvoja

TEMA: Prikazanje Gospodinovo u hramu

CILJ: Upoznavanje djece s crkvom kao mjestom susreta Boga i čovjeka i ljudi međusobno 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvoj slušne percepcije (aktivnost usvajanja pjesmice)
- Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti matematičke igre poredaj po veličini, aktivnost pridruživanja sjene realnoj slici te koncentracije u aktivnosti memory,
- Poticanje djece na govorno stvaralaštvo (aktivnost čitanja slikovnice, te aktivnost pridruživanja slova određenom slovu)
- Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta (aktivnost nošenja lopte, te aktivnost hodanja po užetu)
- Poticati razvoj socijalnih vještina poput suradnje i osjećaja zajedništva osobito u likovnom centru te aktivnosti igara s pravilima

TEMA: Sveti Florijan - zaštitnik vatrogasaca

CILJ: Upoznati dijete sa životom svetog Florijana te proširiti spoznaje o zanimanju vatrogasca 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvijati i obogaćivati pasivni i aktivni rječnik tijekom aktivnosti „Ispričaj mi priču“ te razvijati imenovanje dijelova određenog predmeta 
- Razvijati sposobnost klasifikacije putem matematičke slagalice te matematičke igre pridruživanja broja
- Razvijanje uočavanja problema, traženje rješenja te nalaženje rješenja aktivnim isprobavanjem (aktivnost umetanja geometrijskih likova, slaganja slagalica, pridruživanje sjene realnoj fotografiji)
- Poticanje razvoja fine motorike i preciznosti pokreta tijekom aktivnosti šivalica i grafomotorike

TEMA: Što se u prirodi krije?

CILJ: Razvijati kod djece osjećaj za sve stvoreno te otkrivati što sve priroda krije

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Razvoj jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (nazivi kukaca)
- Razvoj likovnog senzibiliteta za crtanje i mogućnost korištenja istog (aktivnost usvajanja cjelovitosti tijekom crtanja kukca)
- Poticanje djeca na govorno stvaralaštvo
- Poticati razvoj samokontrole, osobito u mogućnosti uključivanja u ponuđenim aktivnostima
- Razvoj percepcije, osobito taktilne i vizualne (istraživačka aktivnost promatranja mrava)
- Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta tijekom istraživačke aktivnosti

TEMA: Uskrs

CILJ: Približiti djetetu smrt i uskrsnuće Isusovo u svjetlu bezuvjetne ljubavi i povjerenja u Boga

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvoj vještine slušanja i razgovaranja (slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja, uputa, postavljanje pitanja, davanje odgovora)
-  Poticati razvoj samokontrole, osobito u mogućnosti uključivanja u ponuđenim aktivnostima i materijalima (osobito u matematičkoj igri pisanica)
-  Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti igre oduzimanja, koncentracije u aktivnosti memory te slaganje pincetom na predlošku
-  Omogućiti razvoj fine motorike, pincetnog hvata, usavršavanje pokreta ruku, šake i prstiju (aktivnost usvajanja cjelovitosti, pokrivaljke)
-  Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti) i grafomotorike u likovnim aktivnostima crtanja flomasterom

TEMA: Valentinovo, Dan bolesnika

CILJ: Poticanje djece na iskazivanje ljubavi i ljubaznosti prema bližnjima 
           Probuditi kod djece osjećaj zahvalnosti za dar osjetila te ih potaknuti na razmišljanje i  pomoć ljudima koji taj dar nemaju

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
-  Razvijanje jezika bogaćenjem rječnika novim riječima (Bartimej, Jerihon, slijepac, imenovanje emocija)
-  Razvoj vještina slušanja i razgovaranja , slušanje i razumijevanje priče i govornog sadržaja, uputa postavljanja pitanja, davanje odgovora (aktivnost dramatizacije teksta Mt 10, 46-50)
-  Poticati razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja putem individualne aktivnosti i samostalnosti osobito kroz podršku djetetu da ustraje u radu i povratna informacija (aktivnost pincetnog hvata u usvajanju boja, stolno- manipulativna aktivnost šivalica, aktivnosti u centru liječnika)
-  Razvoj kombinacije i preciznosti pokreta (aktivnost ubacivanja loptica u kutiju, bacanje obruča na štap, te aktivnost pravilnog skakanje po predlošku)
-  Poticanje razvoja okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti: usvajanje cjelovitosti, motanje vune oko predloška)
-  Razvoj taktilne percepcije (istraživačka aktivnost taktilne kutije)

TEMA: Zima

CILJ: Širenje spoznaje o specifičnostima godišnjeg doba zime 

RAZVOJNO PRIMJERENE I INTEGRIRANE ZADAĆE:
- Poticanje razvoja verbalnog izražavanja misli, osjećaja i potreba prilikom sudjelovanja u aktivnostima
- Razvoj percepcije, osobito taktilne (istraživačka aktivnost hranjenje snjegovića rižom, izrađivanje umjetnog snijega te promatranje otapanja leda kao agregatnog stanja ) i vizualne (aktivnost promatranja pahulja povećalom- obrisi, veličina, sličnost, razlike) 
- Razvoj pamćenja i koncentracije putem aktivnosti igre zbrajanja, matematičke slagalice, te koncentracije putem aktivnosti memory te aktivnost pridruživanja slova
- Poticati razvoj samokontrole, osobito u mogućnosti uključivanja u ponuđenim aktivnostima i materijalima (igra „Hranjenje snjegovića“)
- Poticati razvoj okulomotorike (stolno-manipulativne aktivnosti te likovne aktivnosti modeliranja plastelinom)
- Omogućiti razvoj fine motorike, pincetnog hvata, usavršavanje pokreta ruke, šake i prstiju (aktivnost pridruživanja odjeće dijelovima tijela, usvajanja boje, usvajanje cjelovitosti, pridruživanje slova )

Pedagoška godina:

Blagoslov kruha i plodova zemlje
Samobor, 24. rujna 2021.

Raznovrsnim svečanostima zahvaljujemo Bogu na svim plodovima zemlje, radostima, uspjesima i darovima koje smo tokom godine od Njega primili. U Dječjem vrtiću Cvjetnjak u Samoboru svečanim euharistijskim slavljem i prigodnim druženjem obilježili smo u petak, 24. rujna 2021. dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Cijeli tjedan pripremali smo se prikladnim aktivnostima u vrtiću za ovu svečanost.

Sv. Misa započela je u 16h na dvorištu samostana, a predvodio ju je fra Željko Janjić, OFM, gvardijan franjevačkog samostana u Samoboru. Osvrnuvši se na pročitano evanđelje (Lk 9, 43b-45) u kojem Isus progovara svojim učenicima kako će biti predan ljudima u ruke, ali oni te besjede ne razumješe, a bojahu Ga se pitati, rekao je kako za razliku od odraslih koji se boje pitati, djeca imaju i do dvjesto pitanja na dan na koja roditelji moraju odgovoriti. Zatim je ispričao priču o siromahu koji nije imao ništa osim štapa i zavežljaja. Svakoga dana je sjedio kraj mostića kraj kojeg su ljudi morali prolaziti kad bi ulazili i izlazili iz grada. Jednoga dana je čuo kako će tim mostićem proći kralj. Od ranog jutra ga je iščekivao. Dugo je čekao, jer kraljeve se dugo čeka. Kad ga je napokon dočekao, na njegovo veliko iznenađenje, kralj je skočio s kočije i pitao siromaha što će mu dati. Bio je izbezumljen, no pretražio je svoj zavežljaj i našao nekoliko zrnaca žita te ih dao kralju. Vrativši se kući, žalio se ženi na kraljev postupak. Nadao se od njega nešto dobiti, a morao je dati. Žena se s njim složila. Nakon nekog vremena pretražila je zavežljaj i u njemu našla sitne grumenčiće zlata. Siromah je shvatio da su se zrnca žita koja je dao kralju pretvorila u grumenčiće zlata i da mu je dao nešto više, sada bi bio bogat čovjek. Fra Željko zaključuje kako nas ta priča uči da ne smijemo biti škrti i trebamo dijeliti jedni s drugim. Svako ono malo zrnce žita je grumen zlata, rekao je fra Željko. Ono se pretvara u kruh koji jedemo da bismo mogli raditi i živjeti.

Na Misi je bila prisutna dr. sc. Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora i s. M. Petra Marjanović, provincijska glavarica. Fra Željko ih je srdačno pozdravio, a djeca su im u znak pažnje uručila bukete cvijeća.

Misu su skladnim i radosnim pjevanjem animirala djeca našeg vrtića, a svirala je gđa Marija Hrdelja. Roditelji su se uključili u čitanje misnih čitanja i molitvu vjernika. Gđa Iva Piler otpjevala je psalam Hvali dušo moja Gospoda uz pratnju violine.

Blagoslov kruha i plodova zemlje je izrečen na kraju Mise, nakon čega smo se uputili na dječje igralište gdje su djeca izvela prigodni program, a zatim je uslijedilo druženje i degustacija kruha i pekarskih proizvoda koje su pripremile vrijedne ruke naših majki, baka i drugih članova obitelji.

s. Jasmina Kokotić

TEMA: Mjesto gdje mali postaju veliki

CILJ: Otkrivaju posebnosti za više od 50 zanimanja

IZLET - MINIPOLIS interaktivni tematski park - mjesto gdje mali postaju veliki.
Više od 40 tematskih kućica u kojima djeca preuzimaju uloge odraslih i
otkrivaju posebnosti za više od 50 zanimanja.