Dječji vrtić Cvjetnjak

je privatni katolički vrtić čiji je osnivač Družba Sestara Služavki Malog Isusa
 - Provincija Presvetog Srca Isusova i Marijina, Zagreb, Nova ves 55.

Odgojno-obrazovni rad u vrtiću je usmjeren na razvoj cjelovitosti ljudske osobe, u što je uključena i duhovna dimenzija. Temelji se na humanističko-razvojnom pristupu, poznavanju zakonitosti rasta, razvoja i potreba djeteta, njegovih darovitosti, a za katolički vjerski odgoj polazište je u Svetom pismu, tradiciji i dokumentima crkvenog Učiteljstva. Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi, ostvaruje se kao djelo ljubavi, a nadahnuće proizlazi iz otajstva Božića kao služenje Djevice Marije Malom Isusu. Načelo rada je misao Utemeljitelja Osnivača družbe dr. Josipa Stadlera: "Imaj prema Bogu srce djetinje, prema bližnjemu srce majčinsko...". Djelovanje vrtića usmjereno je i prema duhovnoj potpori obiteljima, podržavanju roditeljskih kompetencija, doprinoseći tako duhovnom i kulturnom razvoju društvene zajednice.

Dječji vrtić Cvjetnjak svoju djelatnost obavlja na tri lokacije:

Dječji vrtić Cvjetnjak, Zagreb
Ribice 1 odgojna skupina djece jasličke dobi /1 -2 godine/
Dječji vrtić Cvjetnjak, Zagreb
Leptirići 1 odgojna skupina djece jasličke dobi /2 -3 godine/
Dječji vrtić Cvjetnjak, podružnica Samobor, Samobor Anđeli 1 odgojna skupina djece jasličke dobi /1 -3 godine/
Dječji vrtić Cvjetnjak, podružnica Samobor, Samobor
Loptice 1 odgojna skupina djece vrtićke dobi /3 do polaska u školu/
Dječji vrtić Cvjetnjak, podružnica Vinkovci, Vinkovci
Anđeli 1 odgojna skupina djece jasličke dobi /1-3 godine/
Dječji vrtić Cvjetnjak, podružnica Vinkovci, Vinkovci
Zvjezdice 1 odgojna skupina djece mješovite dobi /3 do polaska u školu/

Odgojitelji u odgojnim skupinama su stručno osposobljeni i sudjeluju na daljnjem stručnom usavršavanju. Za ostvarivanje Programa katoličkoga vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi odgojiteljice su dodatno teološko-katehetski doškolovane pri Visokim crkvenim učilištima i imaju kanonski mantat dijacezantskog biskupa.

Ravnateljica/odgojiteljica: Snježana Nudić, s. Snježana
Pedagog: Brankica Blažević, prof.

Zdravstvena voditeljica: Marina Dugalija, s. Marina
Tajnik: Suzana Šereš, s. Marcela
Administrativno-računovostveni radnika: Zrinka Jelačić

ZAGREB:
Odgojitelja 4; kuharica 1

SAMOBORr:
Voditeljica podružnice/odgojitelj: Nikoleta Košćak, s. Nikoleta
Odgojitelja: 5 odgojitelja; servirka 1; pomoćni radnik za njegu i skrb 1.

VINKOVCI: 
Voditeljica podružnice/odgojitelj: Marijana Gačić, s. Rebeka
Odgojitelja: 3 odgojitelja: Kuharica: 1; pomoćni radnik za njegu i skrb 1.

Vrijeme Aktivnost
6:30 - 8:00 h (Zagreb i Samobor)
6:00 - 8:00 h (Vinkovci)
- jutarnje okupljanje
8:00 - 9:00 h - doručak
9:00 - 10:00 h - aktivnosti s djecom
10:00 - 10:15 h - međuobrok
10:15 - 11:00 h - boravak na zraku
11:00 - 12:00 h - ručak
12:00 - 14:00 h - popodnevni odmor
14:30 - 16:00 h - užina, aktivnosti s djecom, boravak na zraku
16:00 h (Vinkovci)
16:30 h (Zagreb i Samobor)
- odlazak kući

Djeca vrtića prate blagdanska slavlja, svečanosti, događanja u krugu vrtića i društvenoj sredini, pri čemu stječu nova iskustva. Sudjelovanjem djece u tim događanjima koja ih kognitivno, emocionalno, kulturno i duhovno obogaćuju, dobivaju mogućnost da razvijaju svoje potencijale.

Blagdanska slavlja i svečanosti u krugu vrtića i društvenoj sredini omogućuju ostvarivanje pozitivnog odnosa s obiteljima. Roditelji se uključuju u planiranje i oblikovanje događanja, pri čemu dobra komunikacija pridonosi kvaliteti zajedništva obitelji i vrtića.

Dječji vrtić organizira i provodi:

-  Redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima.
-  Program predškole je integriran u redoviti program predškolskog odgoja u podružnicama Vinkovci i Samobor.
-  Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi.

Rad se odvija u poticajnom okruženju koje doprinosi cjelovitom razvoju djeteta, njegovom učenju, kreativnosti i stvaralaštvu.

Zadaće (prema Programu katoličkoga vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi)
-  Pomagati djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe i tako jača osobnost;
-  Odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje;
-  Pobuđivati u djetetu duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati transcendentnost ljudskog života i svijeta uopće;
-  Zadovoljiti djetetovu potrebu za "pripadanjem" i za "ljubavlju" te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu;
-  Pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dob, komunikacijom sa simbolima, molitvenim izražavanjem i liturgijskim slavljenjem;
-  Omogućiti djetetu da metodom igre i rada doživljava i upoznaje temeljne poruke evanđelja;
-  Zadovoljiti djetetovu potrebu za uspostavljanjem autentičnoga odnosa s Bogom;
-  Uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom uz pomoć osobnoga molitvenog izražavanja;
-  Razvijati osjećaj povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima;
-  Osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne odrednice čovjekova "bitka" - ljepotu, istinu i dobrotu;
-  Omogućiti djetetu da se susretne s pozitivnim uzorima u životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote, s ciljem integracije i ispravnog poistovjećivanja;
-  Pomagati djetetu stvarati autentične odnose s drugima, osobito različitima, u predškolskoj ustanovi.